PiiMega® Total ERP

Yritysten tarpeisiin suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä


Yhdessä asiakkaiden kanssa suunniteltu ja toteutettu PiiMega® Total ERP on yrityksen keskeisimmät toiminnot yhdistävä ERP-ratkaisu. PiiMega® Total ERP sisältää valmiit työkalut tärkeimpiin yrityksen toimintoihin. Sinä itse päätät, mitä niistä tarvitset käyttöösi.

PiiMega® Total ERP -toiminnanohjaus sisältää moduulit tarjouslaskennasta valmistuksen kautta toimitukseen ja hankinnoista varastonhallintaan ja raportointiin. PiiMega® Total ERP voidaan räätälöidä tarvittavista moduuleista asiakkaalle omaksi toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuudeksi.
PiiMega® Total ERP on käytössä muun muassa talotehtailla, suoramyyntiorganisaatioilla ja rakennusalan yrityksillä ja se on saanut paljon kiitosta käytettävyydestään.

PiiMega® Total ERP etuja:


● Helppokäyttöisyys
● Sujuva ja vaiheittainen käyttöönotto
● Laajat integrointimahdollisuudet
● Valmiit rajapinnat mm. kirjanpitoon ja logistiikkaan
● Toimii turvallisesti pilvipalveluna, ei edellytä erillisiä laite- tai palvelininvestointeja
● Joustaa yritystoiminnan mukaan

Total ERP omnichannel

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Piimega® Totalin asiakkuudenhallinta auttaa yritystä johtamaan yritykselle tärkeitä asiakkuuksia aina asiakashankinnasta jälkimarkkinointiin. Kaikki tiedot asiakkasta löytyvät yhdestä paikasta ja samalla koko asiakasmassan hallinta on helppoa ja järjestelmällistä. Asiakkaiden ja kontaktien lisääminen järjestelmään, asiakkuuksiin liittyvä tehtävienhallinta sekä asematilojen muuttaminen käy kädenkäänteessä. Tarvittavat dokumentit (esimerkiksi tarjoukset ja kuvat) ovat myös liitettävissä asiakkuuksiin. Järjestelmä auttaa lähettämään viestejä asiakkaille ja sisältää niin myyjä- kuin asentajakalenterin sekä suoran yhteyden tarjouslaskentaan. Piimega® Total asiakkuudenhallinnan moduulit on yhdistettävissä esimerkiksi automaattiseen soittojärjestelmään.

PiiMega® Total ERP - info 1

Tarjouslaskenta

PiiMega® Totalilla voidaan laatia helppokäyttöinen tarjouspohja yrityksen käyttöön. Tarjouslaskentapohja voidaan räätälöidä täysin asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Moduuli on myyjän oiva työkalu tarjouslaskennassa. Yritykselle voidaan luoda oma tarjouspohja ja myyntituotteille omat tuoterakenteet, jotka huomioivat kaikki tarjoukseen vaadittavat elementit. Myyjän tarvitsee vain kerätä perustiedot (kuten kohteen mitat), jolloin järjestelmän avulla saadaan laskettua mm. tarjouksen hinta. Tarjous voidaan tulostaa heti allekirjoitettavana asiakirjana. Myös tarvittavat materiaalit menevät heti hankintaehdotuksiksi järjestelmän seuraavaan osaan.

PiiMega® Total ERP - info 2

Tilausten hallinta

Kaikki osto- ja myyntitilaukset löytyvät samasta tietokannasta, joka on muodostettavissa asiakkaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi hankintatilaukset voidaan tehdä PiiMega® Total -toiminnanohjausjärjestelmällä suoraan alihankkijalta. Tilausten ja varastonhallinnan yhteys on aukoton. Tilauksia sekä niihin liittyviä tietoja voidaan tarkastella PiiMega® Totalissa myös karttapohjalla.

PiiMega® Total ERP - info 3

Tuotannon ohjaus: Valmistus, ostot ja varastonhallinta

Yrityksen tuotannon maksimoimiseksi koko tuotantoketju voidaan aikatauluttaa ja synkronoida varaston kanssa. Prosessin kokonaishallinta ja tehokkuus hioutuvat huippuunsa PiiMega® Totalin avulla. Ostot voidaan vastaanottaa omaan varastoon tai ohjata asiakkaan vastaanottopisteeseen. Tuotannonohjaus mahdollistaa työvaiheittaisen valmistuksen aikataulutuksen ja ohjauksen. Paketointi ja kuormien toimitukset onnistuvat sekä omasta että ulkopuolisesta logistiikkavarastosta. Nimikkeiden/valmisteiden hallinta ja varastojen arvon määritykset onnistuvat kätevästi Piimega® Totalissa.

PiiMega® Total ERP - info 4

Kalenterit

Asennuksiin, toimituksiin ja huoltoihin liittyvät kalenterit löytyvät PiiMega® Totalista. Asentajien aikataulut ja valmisteiden toimitusajat voidaan suunnitella järjestelmällä ja täten välttää turhia odotusaikoja. Myös laskutusluvat voidaan liittää asennuskalenteriin. Asentajille on mahdollista valita käyttökalenteri kahdesta eri vaihtoehdosta. Myyjillä on käytössään oma kalenteri, joka lähettää toimintahälytyksiä asiakastilojen mukaan sähköpostiin.

PiiMega® Total ERP - info 5

Reklamaatiot ja huollot kustannuksineen ja tilastoineen

Asiakasreklamaatioiden sekä huoltotoimenpiteiden tilastointi ja hallinta helpottuu. Syyt, kustannukset ja tilastot ovat samassa paikassa. Moduulista saatavien raporttien avulla yritys voi tarttua kiinni jatkuviin reklamaatioiden kohteisiin ja huoltosopimuksien asioihin. Reklamaatio- ja huoltokalenterit sekä niiden kautta lähetettävät ilmoitukset auttavat hallitsemaan huoltohenkilöstön ajankäyttöä.

PiiMega® Total ERP - info 6

Monipuolinen ja räätälöitävä raportointi

PiiMega® Total ERP:ssä on monipuoliset ja mittavat raportointityökalut. Esimerkiksi nimikkeet ja hinnasto ovat tulostettavissa ja hallittavissa. Myös tarjoukset, talous- ja palkkahallinnon aineistot sekä varastoihin, ostoihin ja asennuksiin liittyvät tulosteet löytyvät PiiMega® Totalista. Yrityksen liiketoiminnan tilaa voidaan tarkastella monipuolisilla ja räätälöitävillä dashboard -näytöillä. Järjestelmän sisältämä tieto on hyödynnettävissä liiketoiminnan analysointiin ja johtamiseen myös BI-työkalujen avulla. Olemme laatineet asiakkaillemme BI-ratkaisuja Microsoft Power BI:n avulla, jonka kanssa Piimega Total®ERP toimii saumattomasti yhteen.

PiiMega® Total ERP - info 7

Taloushallinnon moduulit

Piimega® Totalissa taloushallinnon moduulit toimivat jatkeena koko toiminnanohjaukselle mahdollistaen muun muassa verkkolaskujen lähetyksen ja vastaanoton, kulujen seurannan, myyntireskontran, provisioiden muodostamisen sekä palkka- ja kirjanpitoaineiston tuottamisen ja integroinnin yrityksen tai tilitoimiston taloushallinto-ohjelmiin.

PiiMega® Total ERP - info 8

Integraatiot

Automaattisilla integraatioilla tehostetaan yrityksen prosesseja ja vapautetaan työaikaa menestyksen rakentamiseen. PiiMegalla on vahva osaaminen ja runsaasti kokemusta erilaisten integraatioiden toteuttamisesta. PiiMega® Total toiminnanohjausjärjestelmässä on laajat integraatiomahdollisuudet eri järjestelmiin, muun muassa CRM järjestelmiin, kirjanpitojärjestelmiin, logistiikkapalveluihin, karttapohjaisiin palveluihin ja automaattisiin call center -järjestelmiin.

PiiMega® Total ERP - info 9