Veljekset Vaara OY

Tervolassa toimiva Veljekset Vaara Oy hankki käyttöönsä puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetyn PiiMega® ForestPro -toiminnanohjausjärjestelmän. Veljekset Vaara Oy hyödyntää järjestelmää mm. puunhankinnassa, korjuusuunnittelussa ja -toteutuksessa, kuljetuksissa sekä puuvarannon hallinnassa. PiiMega® ForestPro on modulaarinen järjestelmä mahdollistaen uudet toiminnot tai asiakaskohtaiset räätälöinnit tarpeen vaatiessa.

Veljekset Vaara Oy on pitkät perinteet omaava perheyhtiö, joka työllistää tänä päivänä yli 40 puualan ammattilaista. Yritys valmistaa standardimittaisen sahatavaran lisäksi korkealaatuisia sisustus- ja rakennuspaneeleja. Veljekset Vaara Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan sahausammattilaisen työmoraalia isoisän ohjeistuksen mukaisesti: "Tehkää hyvä työ ja rehellisesti, niin säilyy hyvä maine."

PiiMega® ForestPro on Suomalaisen PiiMega Oy:n kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu sahateollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä on käytössä kymmenillä saha- ja puuteollisuuden yrityksillä Suomessa ja ulkomailla. PiiMega® ForestPro -ohjelmisto mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan sekä reaaliaikaisen korjuun ja kuljetuksen. Ohjelmistolla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti myös energiapuun käsittely. PiiMegan järjestelmät kattavat koko tuotantoketjun toiminnot puun myynnistä ja korjuusta sahaukseen ja sahatavaran jalostukseen.Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.