Lapti

Laptilla on käytössään Piimega® räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä.