HASAlle modernit tietojärjestelmät PiiMegalta

HASA uudistaa toiminnanohjauksensa. HASA ja PiiMega Oy ovat solmineet sopimuksen metsäjärjestelmän sekä sahojen toiminnanohjauksen uudistamisesta. HASAn vuosituotanto on 300 000 m3. Sopimuksen myötä HASA saa käyttöönsä uusimmat tietojärjestelmät.
HASAn toimitusjohtajan Kalle Kantolan mukaan järjestelmillä haetaan parempaa näkyvyyttä metsästä aina toimituksiin saakka sekä parempaa suunniteltavuutta ja tuotantoprosessien hallintaa. Järjestelmäprojektin tavoitteina on kokonaisuuden hallinta siten, että puun hankinta ja toimitukset vastaavat sahatavara myyntiä. Lisäksi tavoitteena on hankitun raaka-aineen optimaalinen käyttö täydentää Kalle Kantola.
PiiMega Oy toimittaa HASAlle täysin uudistetun PiiMega ForestPro -metsäjärjestelmän sekä siihen kuuluvan logistiikkamoduulin, joka mahdollistaa reaaliaikaisen hakkuiden ja kuljetusten ohjauksen. Toimitukseen kuuluu myös PiiMega TimberPro- järjestelmä, jonka avulla hoidetaan sahatavaran myynti, sahojen varastohallinta sekä tuotannonohjaus. PiiMega TimberPro -suunnitteluosion avulla optimoidaan sahausta ja ohjataan myyntiä. Järjestelmä mahdollistaa tuotantodataan perustuvan optimaalisen tukkien sahauksen ja raaka-ainevirtojen suunnittelun aina tienvarteen asti.
PiiMegan metsäliiketoiminnasta vastaavan johtajan Antti Miettusen mukaan tehty sopimus on merkittävä päänavaus täydellisesti integroitujen järjestelmien toimituksissa. Yhdessä HASAn kanssa pääsemme kehittämään järjestelmää edelleen tavoitteena huippuoptimoitu tietotekniikka-avusteinen puunhankinta ja logistiikka, joka tähtää oikea-aikaiseen sahan raaka-ainevirtaan ja optimoituun sahaukseen, toteaa Miettunen.
Järjestelmien käyttöönotto on täydessä käynnissä ja ne on toimitettu kaikilta osin vuoden 2013 loppuun mennessä.