Combimill

Combimill Reopalu OÜ otti ensimmäisenä Virossa tuotantokäyttöön saha- ja puunjalostusteollisuuteen suunnitellun modernin PiiMega® TimberPro- toiminnanohjausjärjestelmän.

PiiMega® TimberPro tukee täysin Combimill Reopalu OÜ:n koko tuotantoketjua mahdollistaen mm. tarkemman sahaussuunnittelun ja tehokkaamman raaka-ainevirtojen hallinnan. Järjestelmän avulla automatisoitiin monia toimintoja mahdollistaen sahaustoiminnan tarkkuuden parantuminen ja sahaustoiminnan tehostuminen. Järjestelmän käyttöönoton myötä Combimill Reopalu OÜ saa paremman yleiskuvan toiminnan kannattavuudesta ja pystyy tekemään tarvittaessa nopeitakin päätöksiä toiminnan muutoksista.

PiiMega® TimberPro on Suomalaisen PiiMega Oy:n kehittämä järjestelmä, joka on suunniteltu sahateollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä on nykyään käytössä yli 40:llä saha- ja puuteollisuuden yrityksellä Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. TimberPro tarjoaa asiakkailleen monipuolisten toimintojen lisäksi mm. tuotannon optimoinnin ja reaaliaikaisen kannattavuuslaskennan. PiiMegan järjestelmät kattavat koko tuotantoketjun toiminnot puun myynnistä ja korjuusta sahaukseen ja sahatavaran jalostukseen.Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.