PiiMega® TimberPro

PiiMega® TimberPro

PiiMega® TimberPro eroaa yleiskäyttöisistä ERP- järjestelmistä. Sahan toiminnanohjausjärjestelmän oleellinen suunnitteluperiaate on hajoava tuoterakenne, sillä yksi tukki voi sahattaessa hajota jopa 80 eri tuotteeseen (sivutuotteet, sydäntavara, pintalaudat, eri laadut ja dimensiot). Lisäksi sahan toiminnanohjausjärjestelmän tulee joustavasti käsitellä pituudet ja mahdolliset jalostuksen ominaispiirteet, kuten höyläyksen profiilit sekä mahdolliset pintakäsittelytiedot.

TimberPro Omnichannel ratkaisu

Toimialalle suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa!

PiiMega® TimberPro ymmärtää sahauksen, höyläyksen, liimauksen sekä erilaisten pintakäsittelyjen ja kyllästyksen toimintaprosessit ja tarjoaa niihin oikeanlaiset työkalut. Se on ammattilaisille suunniteltu työkalu, jonka sisältämien ohjelmistomoduulien avulla sahan ja puunjalostuksen koko toiminnanohjaus on vaivatonta, täsmällistä ja nykyaikaista!

TimberPro sahaukseen ja puunjalostukseen

PiiMega® TimberPro - eroon paperien pyörittelystä

Tarjoukset, sopimukset, myynti- ja toimitusasiakirjat sekä laskutus tapahtuvat sähköisesti. Kun koko tuotannon ohjeistus siirretään sähköiseksi, niin turhan paperityön säästö lisää henkilöstön tehokkuutta ja vähentää virheitä. Lisäksi tuotantotiedot ja tuotannon tilanne ovat näkyvissä kaikille henkilöille riippumatta sijainnista. Järjestelmä tukee konsernirakennetta mahdollistaen saman tietokannan hyödyntämisen yhtiön kaikissa tuotantolaitoksissa ja tytäryhtiöissä. Valmiit rajapinnat löytyvät useimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin ja muihin alalla yleisesti käytettyihin tiedonsiirtotapoihin, kuten esim. PapinetWoodX pakettitiedoissa tai Sateko FMI kosteuden hallinnassa. Integraatio tuotantolinjan laitteisiin ja sivutuotteiden hallinta järjestelmässä on arkipäivää!

TimberPro - eroon paperien pyörittelystä

Arvon, määrän ja laadun optimointi

PiiMega® TimberPro mahdollistaa myös asetesuunnittelun ja simuloinnin, tuotannon ohjauksen ja kappalekohtaisen kustannusseurannan. Arvonsaantolaskenta käyttää todellisia tehokkuus- ja kustannustietoja, jolloin päätöksenteko perustuu faktoihin eikä arvauksiin tai keskiarvoihin. PiiMega® TimberPro:n tuotannonohjauksella hallitaan sahauksen ja jalostuksen eri työvaiheita, kuten esimerkiksi sahaus, kuivaus, lajittelu, sormijatkos, pintakäsittely, kyllästys tai lamelliliimaus. Järjestelmä osaa huomioida eri tyyppisten tuotteiden valmistusaikaan liittyvät erot, jolloin valmistuslinjojen työvuorot saadaan optimoitua ja käyttöaste paremmaksi. PiiMega® TimberPro kerää oleellista tuotantotietoa, kuten vuorojen tehokkuustietoja, häiriötietoja, palautetta tuotannosta sekä toteutuneen tuotannon laatuineen ja dimensioineen. Raaka-aineen käyttö osataan kohdistaa syntyneille tuotantoerille, jolloin erä ja kappalekohtainen kustannus on aina tiedossa.

TimberPro - Arvon, määrän ja laadun optimointi

Tukkivarastot ja kappaletavaravarastot haltuun

PiiMega® TimberPro :n avulla tukkivarastot ja kappaletavaravarastot pysyvät hallussa. Tiedät aina mitä tukkeja tukkipihallasi on ja paljonko olet tehnyt mitäkin sahatuotetta varastoon. Varastopaikkojen sijainti, arvo ja käyttötarkoitus on tiedossasi koko ajan. Kun tilaukselle tarvittava materiaali on tiedossa, pystyt helposti tarkistamaan varastotilanteen, tulevan puutavaran määrän sekä laadun ja tekemään tarvittaessa lisätilauksen, jotta sovittu toimitusaika ja laatu pystytään pitämään.

TimberPro Tukkivarastot ja kappaletavaravarastot haltuun

Ota yhteyttä