PiiMega® Total ERP

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä

PiiMega® Total ERP -toiminnanohjaus sisältää toimivat moduulit tarjouslaskennasta valmistuksen kautta toimitukseen ja hankinnoista varastonhallintaan ja raportointiin. PiiMega® Total ERP voidaan räätälöidä eri moduuleista yrityksen tarpeiden mukaan.

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP) saadaan yrityksen tietovirrat eri lähteistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Toiminnanohjausjärjestelmällä parannetaan yrityksen tehokkuutta toiminnallisesti ja taloudellisesti. Työjonosuunnittelut ja hankintaehdotukset kuuluvat myös toiminnanohjauksen piiriin. PiiMega kehittää tuotteita jatkuvasti muun muassa asiakaskokemusten perusteella.

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä yhdistää markkinoinnin, myynnin, oston, valmistuksen ja asiakkaat. PiiMega® Total toiminnanohjausjärjestelmässä on kaikki nämä ominaisuudet. PiiMega® Total ERP koostuu useasta eri moduulista, joista yritys voi koota oman toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuutensa.

PiiMega® Total ERP on käytössä useilla talotehtailla ja se on saanut paljon kiitosta käytettävyydestä. Tarjouslaskenta yhdessä PiiMega® Total CRM:n kanssa yhdistää tarjoukset ja asiakkaat sekä helpottaa tietojen säilyttämistä ja syöttämistä.

PiiMega® Total ERP:n valmiit ja hyväksi havaitut moduulikokonaisuudet ovat:

 • Asiakkuudenhallinta
  Sisältää kaiken tiedon asiakkaista. Asiakkaiden lisääminen järjestelmään ja asiakkuuksien asematilojen muuttaminen on helppoa ja yksinkertaista. Tarvittavat dokumentit (esimerkiksi tarjoukset ja kuvat) ovat myös liitettävissä asiakkuuksiin. Järjestelmä auttaa lähettämään viestejä asiakkaille ja sisältää niin myyjä- kuin asentajakalenterin ja suoran yhteyden tarjouslaskentaan.
 • Tarjouslaskenta
  PiiMega® Totalilla voidaan laatia helppokäyttöinen tarjouspohja yrityksen käyttöön.
  Tarjouslaskentapohja voidaan räätälöidä täysin asiakkaan tarpeen mukaiseksi.
  Moduuli on myyjän oiva työkalu tarjouslaskennassa. Yritykselle voidaan luoda oma tarjouspohja ja myyntituotteille omat reseptinsä, joka huomioi kaikki tarjoukseen vaadittavat elementit. Myyjän tarvitsee vain kerätä perustiedot (kuten kohteen mitat), jolloin järjestelmän avulla saadaan laskettua mm. tarjouksen hinta. Tarjous voidaan tulostaa heti allekirjoitettavana asiakirjana.
  Myös tarvittavat materiaalit menevät heti hankintaehdotuksiksi järjestelmän seuraavaan osaan.
 • Tilausten hallinta ja myyntitilaukset
  Tilaukset löytyvät samasta tietokannasta, joka on muodostettavissa asiakkaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi hankintatilaukset voidaan tehdä PiiMega® Total -toiminnanohjausjärjestelmällä suoraan alihankkijalta. Tilausten ja varastonhallinnan yhteys on PiiMega® Totalissa aukoton.
 • Valmistus: Oman tuotannon ohjaaminen, ostot ja varastonhallinta
  Yrityksen tuotannon maksimoimiseksi koko tuotantoketju voidaan aikatauluttaa ja synkronoida varaston kanssa. Prosessin kokonaishallinta ja tehokkuus hioutuvat huippuunsa PiiMega® Totalin avulla. Myös varastonhallinta on omaa luokkaansa.
 • Kalenterit
  Asennukseen, toimituksiin ja huoltoon liittyvät kalenterit löytyvät PiiMega® Totalista. Asentajien aikataulut ja valmisteiden toimitusajat voidaan suunnitella järjestelmällä ja täten välttää turhia odotusaikoja. Myös myyjillä on käytössään oma kalenteri, joka lähettää toimintahälytyksiä asiakastilojen mukaan sähköpostiin. Asentajille on mahdollista valita käyttökalenteri kahdesta eri vaihtoehdosta.
 • Reklamaatiot kustannuksineen ja tilastoineen
  Asiakasreklamaatioiden tilastointi ja hallinta helpottuu. Syyt, kustannukset ja tilastot ovat samassa paikassa, joka auttaa reagoimaan reklamaatioihin. Reklamaatiomoduulista saatavien raporttien avulla yritys voi tarttua kiinni jatkuviin reklamaatioiden kohteisiin.
 • Monipuolinen ja räätälöitävä raportointi
  PiiMega® Total ERP:ssä on monipuoliset ja mittavat raportointityökalut. Esimerkiksi nimikkeet ja hinnasto ovat tulostettavissa ja hallittavissa. Myös tarjoukset, taloushallinnon aineistot ja varastoihin ja ostoihin liittyvät tulosteet löytyvät PiiMega® Totalista.

Taloushallinnon moduulit 

toimivat hyvänä jatkeena koko toiminnanohjaukselle mahdollistaen laskutuksen, kassan, myyntireskontran sekä palkka- ja kirjanpitoaineiston tuottamisen ja integroinnin yrityksen tai tilitoimiston taloushallinto-ohjelmiin.

 • Laskutus:
  Sopimusten perusteella PiiMega® Totalilla voidaan luoda maksuposti, josta voidaan lähettää laskut maksatukseen tai tulostaa paperilaskut. Sekä myynti- että ostolaskut löytyvät järjestelmästä.
 • Kassa:
  PiiMega tarjoaa kivijalkamyymälöille valmiit kassajärjestelmät. PiiMega voi myös toimittaa kassapäätteet myymälöihin.
 • Provisiot:
  Myyjien ja asentajien provisiot ja palkka-aineistot voidaan muodostaa PiiMega® Totalissa ja siirtää maksatukseen.
 • Kirjanpitoaineisto:
  Kaikki kirjanpitoaineisto voidaan tuottaa PiiMega® Total -toiminnanohjausjärjestelmällä ja siirtää tiedostoina eteenpäin.

Integraatiot

Integraatioilla tarkoitetaan kahden tai useamman järjestelmään keskustelemista keskenään. Tietojen siirtyminen järjestelmästä toiseen mahdollistetaan integraatioiden avulla. Automaattisilla integraatioilla tehostetaan yrityksen prosesseja ja vapautetaan työaikaa menestyksen rakentamiseen. 

PiiMegalla on vahva osaaminen ja runsaasti kokemusta erilaisten integraatioiden toteuttamisesta. PiiMega® Total toiminnanohjausjärjestelmässä on laajat integraatiomahdollisuudet eri järjestelmiin. Erityisesti Magento-verkkokauppajärjestelmään on olemassa suora ja toimiva rajapinta. Myös muihin järjestelmiin, kuten CRM:ään ja logistiikkaan on olemassa paljon valmiita integraatioita.

PiiMegan integraatio-osaamista laajentaa metsän toiminnanohjausjärjestelmien tunteminen. PiiMega on kehittänyt omat ohjelmansa metsän toiminnanohjaukseen, mikä on syventänyt integraatiotuntemusta laajemmin.

Pilvipalvelut

PiiMega® Total toimii turvallisesti pilvipalveluna. Toiminnanohjausjärjestelmä on käytettävissä kun sitä tarvitaan ja tiedot ovat kätevästi saatavilla pilvessä. Pilvipalvelut takaavat sen, että tiedot tallentuvat varmasti järjestelmiin, eivätkä katoa jos tietokone sattuisi hajoamaan. Pilvipalvelu mahdollistaa myös monipuolisen käytettävyyden toimistorakennusten ulkopuolella. Nykyaikainen web-tekniikka mahdollistaa sen, että PiiMega® Totalia voi käyttää helposti selaimella.

Toiminnanohjausjärjestelmää voidaan käyttää tietokoneella, mutta myös tabletilla ja älypuhelimella.

Ota yhteyttä