Metsäteollisuuden muut palvelut

PiiMega® Sivutuotekuormien hallinta

Sivutuote Web-portaali on suunniteltu puun sahauksen yhteydessä syntyvien sivutuotteiden kuljetuksien hallintaan. Palvelu on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jolloin sen käyttöönotto ei vaadi erillistä koulutusta.

Sivutuote Web-portaalin kautta sahayhtiö pystyy ohjaamaan hakkeen, purun ja muiden sahauksessa syntyvien sivutuotteiden kuljetuksia sahalta valittuihin määräpaikkoihin.
Palvelusta löytyy kuljetusta varten tarvittavat asiat, kuten kuljetettavat tuotteet, määrät ja mittayksiköt sekä autot perävaunuineen.

PiiMega® Sivutuote Web-portaali voidaan toimittaa yksittäisenä tuotteena tai osana kokonaisjärjestelmää.

Metsäjärjestelmät, muut - Sivutuote

PiiMega® Respa saapuvien aikataulutus

Piimega® Respa -ohjelmistolla tehostetaan sahalle saapuvien puutavara-autojen aikataulutusta ja minimoidaan seisontatunnit.

Ohjelmistolla voidaan määritellä vastaanottopisteen kalenteri viikkokohtaisesti aukioloaikoineen ja taukoineen. Sen avulla voidaan tarjota vapaita aikoja kuljetusliikkeille tai antaa kuljetusurakoitsijoiden varata aikoja itse. Palvelun kautta saa tietoa tulevista raaka-ainevirroista sekä tarkat raportit autojen saapumisista ja mahdollisista myöhästymisistä.

PiiMega® Respa voidaan toimittaa yksittäisenä tuotteena tai osana kokonaisjärjestelmää.

Metsäjärjestelmät, muut - Respa

PiiMega® HaaS –laitepalvelu

PiiMega® HaaS –palvelu tarjoaa kustannustehokkaan ja turvallisen vaihtoehdon laitteiden ostamiselle. Valikoimasta löytyy esimerkiksi ajoneuvo PC:t ja trukki tabletit sekä toimiston pöytäkoneet.

- Helppo
- Kiinteä kulu, vähennyskelpoinen
- Mukana huoltopalvelu
- Sopimusaika 36 kk/48 kk
- Valmiiksi asennetut ohjelmat
- Tukipalvelu (puhelin, sähköposti)
- Vakuutetut laitteet

Metsäjärjestelmät, muut - HaaS

PiiMega® Haju ja Maku Omavalvonta, Robinson testi

Standardin mukainen testaus/omavalvontaratkaisu, joka on suunnattu elintarvikepakkauksissa käytettävän kartongin sekä muiden vastaavien pakkausmateriaalien tai pakkausten valmistajille.

Pakkauksiin painetaan yleensä myyntinimen lisäksi tiedot sisällöstä ja ravintoarvoista, mahdollisia käyttövinkkejä sekä myyvä kuva. Värit ovat elintarviketeollisuuteen hyväksyttyjä.

Elintarvikepakkauksissa tyypillisin haitta on epämiellyttävä tuoksu. Tuoksut voivat saada alkunsa pakkausmateriaalista, mutta ne voivat syntyä myös painoväreistä tai painoprosessin aikana käytettävistä materiaaleista.

Elintarvikekelpoisuutta voidaan määrittää Robinson maku- ja hajutestillä ennalta määritellyn mittausmenetelmän mukaisesti. Yleensä testattavana tuotteena käytetään suklaata, joka on herkkä mahdollisille haju- ja makumuutoksille. Robinsonin testillä voidaan arvioida niin pakkausmateriaalista, kuin painoväristäkin aiheutuvia haju- ja makuhaittoja.

PiiMega Haju ja Maku Omavalvonta nopeuttaa työskentelyä huomattavasti. Ohjelmiston kautta hoidetaan mm. kutsujen lähettäminen, näytteiden satunnaistaminen, tulosten käsittely ja raportointi.

PiiMega Robinson haju-ja makutesti

Ota yhteyttä