PiiMega® LogPro

PiiMega® LogPro

Nykyaikaisilla teknologioilla toteutettu reaaliaikainen mobiilisovellus metsäkoneisiin ja puutavara-autoihin. Sovellukset toimivat myös mobiiliverkon katvealueilla, joten verkko-ongelmat eivät enää estä työn tekemistä.

PiiMega® LogPro mobiilisovellukset

PiiMega® LogPro

Hakkuu- ja ajokoneille sekä puutavara-autoille suunniteltu ohjelmisto. Sen avulla välitetään sähköiset hakkuu- ja katkontaohjeet motoille ja otetaan vastaan tosiaikainen hakkuuvaste. Ohjelmiston avulla voidaan seurata reaaliaikaisesti hakkuu- ja metsäkoneiden sekä puutavara-autojen toimintaa ja tarvittaessa muuttaa työohjeita. Samoin varastosaldojen muutokset ja varastopaikat näkyvät ajantasaisina mobiililaitteen näytöllä. Luonnollisesti järjestelmää pystyy käyttämään myös mobiiliverkon katvealueilla, jotta työ ei seisahdu.

LogPro hakkuukone -sovellus

Kuljetusten suunnittelu

PiiMega® LogPro: ssa kuljetussuunnitelmien tekeminen puutavara-autoille käy käden käänteessä. Reaaliaikainen kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollistaa kuljetusten optimaalisen suunnittelun minimoiden turhat ajokilometrit ja varmistaen kaluston optimaalisen käytön. Myös meno- ja paluukuormat voidaan suunnitella samalla visuaalisella työkalulla.

LogPro puuauto -sovellus

PiiMega® LogPro Urakoitsijaportaali korjuu- ja kuljetusurakoitsijoille

PiiMega® LogPro urakoitsijaportaali on tarkoitettu LogPro:ta käyttäville korjuu- ja kuljetusurakoitsijoille. Palvelu on selainpohjainen ja toimii lähes kaikilla selainohjelmistoilla.

Urakoitsijaportaali web-palvelu tarjoaa toimistohenkilöstölle kokonaisnäkymän työkoneiden ja kuljetuskaluston töihin. Se tarjoaa mm. reaaliaikaisen tilitystietojen seurannan, kuljetus- ja korjuusuunnittelun sekä ajopäiväkirjaseurannan. Palvelun avulla urakoitsija tietää mitä hänen koneensa tekevät ja mistä päivittäinen tulovirta muodostuu. Tarvittaessa portaalin kautta voidaan tehdä muutoksia työmääräyksiin, ajo-ohjeisiin ja muihin ohjeistuksiin, jotta päivän työt sujuvat mahdollisimman mutkattomasti.

LogPro urakoitsijaportaali

Ota yhteyttä