PiiMega® ForestPro

PiiMega® ForestPro

Puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty modulaarinen ERP ratkaisu. PiiMega® ForestPro Mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan.

Järjestelmä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja se tarjoaakin monia arkipäivän rutiineja helpottavia toimintoja.

Forest Pro omnichannel

PiiMega® ForestPro

PiiMega® ForestPro:ssa puunhankintaan liittyvät asiakirjat syntyvät helposti ja pakolliset viranomaisasiat, kuten metsänkäyttöilmoitus, voidaan hoitaa järjestelmästä suoraan sähköisesti. Tarvittavat asiakirjat voidaan tulostaa suoraan järjestelmästä esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi.

Puukauppaa varten saadaan Metsään.fi -palvelusta hakkuualueen (leimikon) tiedot ja tarjoukset muutetaan sopimuksiksi napin painalluksella. PiiMega® ForestPro mahdollistaa eri kauppatyypit, asiakaskohtaiset hinnastot ja katkonnan, reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin (myös varastojen osalta) ja paljon muuta - Kysy lisää!

ForestPro puukauppa

Korjuu ja kuljetus

Hakkuun suunnittelua helpottaa monipuoliset karttatoiminnot. Kartalla näkyy peruskarttojen ohella esimerkiksi ajantasaiset kiinteistörajat ja alueen ilmakuvat. Kartalle voi lisätä esimerkiksi varastopaikat, ajo-ohjeet sekä erilaisia huomiota vaativia kohteita. Kartalle tehdyt päivitykset näkyvät myös mobiililaitteissa.

Puukaupan ja karttapohjalla tehdyn hakkuusuunnitelman jälkeen leimikkotiedot ja muut GPS-paikkatietoon perustuvat korjuu- ja katkontaohjeet siirtyvät suoraan hakkuukoneen mobiililaitteelle ohjaustietojen ohessa.

Maanmittauslaitoksen järjestelmiin integroidut monipuoliset karttatoiminnallisuudet tekevät puun hankinnasta, logistiikan suunnittelusta ja puutavaran ajosta helppoa, nopeaa ja täsmällistä!

ForestPro korjuu ja kuljetus

Energiapuu ja puun alkuperän seuranta

Energiapuuta on vajaamittaisten runkojen ohella latvat, oksat sekä huonolaatuiset rungot. Osa latvusmassasta voidaan jättää metsään ravinteeksi, mutta tehokkaan metsänhoidon kannalta myös energiapuun kerääminen on järkevää. PiiMega® ForestPro –järjestelmä tarjoaa työkalut energiapuun korjuuseen, haketukseen ja kuljetukseen.

Sähkön tuotantotuki muuttuu vuoden 2019 alusta, jolloin täyteen tuotantotukeen vaaditaan metsäsertifiointistandardien mukainen seuranta puun alkuperälle. PiiMega® ForestPro –järjestelmässä myös puun alkuperä- ja sertifiointitiedot ovat mukana, joten sitä käytetäänkin menestyksekkäästi myös energiapuun hankintaan ja toimituksiin voimalaitoksille.

ForestPro energiapuun hankinta ja toimitus

Puuperäiset polttoaineet

Puuperäiset polttoaineet ovat Suomen merkittävin bioenergian lähde. Niiden osuus lämmön- ja sähköntuotannossa on noin 27%. PiiMega® ForestPro hallitsee energiapuun koko tuotantoketjun kannolta lämpölaitokselle oli käsiteltävä yksikkö sitten kuutioina, tonneina tai kilowattitunteita. Luonnollisesti kannattavuutta voidaan seurata reaaliajassa myös yksittäisen erän osalta.

ForestPro puuperäiset polttoaineet

Ota yhteyttä