Veljekset Vaara Oy

Tervolassa toimiva Veljekset Vaara Oy hankki käyttöönsä puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetyn PiiMega® ForestPro -toiminnanohjausjärjestelmän. Veljekset Vaara Oy hyödyntää järjestelmää mm. puunhankinnassa, korjuusuunnittelussa ja -toteutuksessa, kuljetuksissa sekä puuvarannon hallinnassa.

Vuonna 2015 yhteistyö laajeni Veljekset Vaara Oy:n hankkiessa PiiMega® TimberPro -toiminnanohjausjärjestelmän tuotantolaitokselle. Järjestelmällä hallitaan tulevat raaka-aineet, tuotanto välivaiheineen sekä toimitukset – käytännössä koko tuotantoprosessi. Järjestelmää täydennettiin vuoden 2019 aikana ForkLift -trukkisovelluksella, joka on helpottanut ja nopeuttanut trukilla tehtäviä töitä.

Veljekset Vaara Oy on pitkät perinteet omaava perheyhtiö, joka työllistää tänä päivänä yli 50 puualan ammattilaista. Yritys valmistaa standardimittaisen sahatavaran lisäksi korkealaatuisia sisustus- ja rakennuspaneeleja. Veljekset Vaara Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan sahausammattilaisen työmoraalia isoisän ohjeistuksen mukaisesti: "Tehkää hyvä työ ja rehellisesti, niin säilyy hyvä maine."Ota yhteyttä