Lehdistötiedote 11.12.2018, julkaisuvapaa 12.12.2018 klo 09:00

PiiMega Oy, Bitcomp Oy ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme aloittavat yhteistyön uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseksi 

 
PiiMega Oy, Bitcomp Oy ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on kehittää toiminnanohjausjärjestelmä, joka kattaa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen koko toiminnan ja metsänomistajille tarjottavat palvelut. Järjestelmä saadaan käyttöön vaiheittain vuoden 2019 aikana.

Uusi ratkaisu nostaa Metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmän uudelle teknologiselle tasolle, tehostaa toimihenkilötyötä ja parantaa asiakkaiden palvelukokemusta. Järjestelmä kattaa Metsänhoitoyhdistysten koko toiminnan aina metsänhoidon suunnittelusta puuraaka-aineen toimitukseen ja muihin metsänomistajille tarjottaviin palveluihin. Ratkaisu mahdollistaa myös kaiken rahaliikenteen hallinnan, jolloin puumaksut, urakoitsijatilitykset ja erilaiset metsänhoidolliset työt lisäkuluineen pysyvät hallinnassa yhdessä järjestelmässä.

Kokonaisuus saadaan nopeasti käyttöön, sillä se perustuu Bitcompin ja PiiMegan valmistuotteisiin ja komponentteihin, joita on käytössä laajasti Suomessa ja muualla Euroopassa. Asiakaskuntaan kuuluu esimerkiksi suurmetsänomistajia, metsäpalveluyrityksiä, puunhankintayhtiöitä, metsänhoitoyhdistyksiä sekä sahoja ja puutavaran jatkojalostajia.

PiiMega® ForestPro ja PiiMega® LogPro -tuotteilla tehdään työmaiden hienosuunnittelu, toteutetaan suunnitelmat metsässä ja logistiikassa, kerätään toteumatiedot maksatuksen ja kannattavuuslaskennan pohjaksi ja hoidetaan maksuliikenne ja metsäreskontra. Järjestelmässä tieto kulkee metsänomistajan metsävaroista metsureille tai metsäkoneille ja sieltä edelleen puutavara-autoille ja puunjalostajille.

Olemme tohkeissamme uudesta yhteistyöstä Bitcompin ja Päijät-Hämeen kanssa. Vuosia kehitetty ratkaisu yhdistysten operatiivisten ongelmien ratkaisuun täydentyy nyt loistavaksi kokonaisuudeksi, jolla koko yhdistyskentän tietojärjestelmätarpeet täytetään ylivoimaisella kokonaisratkaisulla. Ilman sitoutunutta pilottiasiakasta ja heidän korvaamattomia kehitysehdotuksia mikään järjestelmähanke ei voi onnistua” intoilee Antti Miettunen PiiMega Oy:n metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja.

Yhteistyökumppaneista Bitcomp tarjoaa toiminnot asiakas- ja metsätiedon hallintaan, töiden suunnitteluun, hankehallintaan, metsänomistajanäkymään sekä monipuoliset kartta-aineistot ja -palvelut.

Kumppanit valikoituivat luontevasti ja yhteistyö on käynnistynyt vaivattomasti. Jaamme samanlaiset arvot, jotka nostavat asiakkaat ja oman henkilöstön etusijalle. Emme joudu toimimaan pörssikorporaatioiden kvartaalipaineissa, vaan haluamme kaikki kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Pystymme tuottamaan Metsänhoitoyhdistyksille nykyaikaisen järjestelmän, joka vastaa kokonaisvaltaisesti heidän tarpeisiinsa ilman mittavia tuotekehitysinvestointeja. Bitcompin koneoppimiseen, satelliittidataan ja muihin kaukokartoitusmenetelmiin perustuvat analyysit tuovat lisäksi valtavan mahdollisuuden jatkokehitykselle” toteaa Bitcompin toimitusjohtaja Tapani Stjernvall.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeellä on halu toimia edelläkävijänä uusien tekniikoiden ja toimintatapojen hyödyntämisessä. Täydennämme erinomaisesti kahden vahvan ja kotimaisen ohjelmistotalon osaamista. Tarjoamme kokonaisuuteen kehitysajatuksia ja kokemuksia erityisesti metsänhoitoyhdistysten toiminnan kannalta. Tämä yhteistyömalli takaa järjestelmän ylivoimaisen käytettävyyden ja tuottavuuden sekä synnyttää metsänhoitoyhdistyksille aidon vaihtoehdon tietojärjestelmiin. Yhdessä tuomme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen kerralla digitalisaation eturiviin ja luomme mahdollisuuden kehittää aivan uusia ratkaisuja Suomen metsävarannon arvokkaaseen ja kestävään käyttöön” kertoo Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen johtaja Jari Yli-Talonen.

Lisätietoja:
Bitcomp Oy, Jani Heikkilä, 040 6828821, www.bitcomp.fi
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, Jari Yli-Talonen, 040 848 4861, www.mhy.fi/paijat-hame
PiiMega Oy, Antti Miettunen, 040 546 7283, www.piimega.fi

PiiMega Oy on johtava metsä-, saha- ja puunjalostusjärjestelmien toimittaja Suomessa. PiiMega® ForestPro on PiiMega Oy:n kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä, joka on käytössä kymmenillä puunhankinnassa mukana olevilla toimijoilla Suomessa ja ulkomailla. PiiMegan järjestelmät kattavat koko tuotantoketjun toiminnot kannolta valmiiseen jalostettuun lopputuotteeseen asti.

Bitcomp Oy yhdistää GIS-, web- ja mobiiliteknologioita ja tarjoaa innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja biotalouden asiakkaiden tuottavuuden parantamiseen. Bitcompin erityisvahvuus on biotalouden osaaminen yhdistettynä moderneihin IT-teknologioihin ja paikkatiedon käsittelyyn.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on Suomen suurimpia metsänhoitoyhdistyksiä, jonka toiminta-alue kattaa noin 220 000 hehtaaria yksityismetsiä. Yhdistyksellä on yli 30 toimihenkilöä ja 4 900 jäsentä. Yhdistyksen vuotuinen kassavirta on 8 500 000 €.Ota yhteyttä