KULUTTAJANSUOJALAKI MUUTTUI 13.6.2014

Kuluttajansuojalain muutos verkkokaupan osalta
Perjantaina 13.6.2014 astui voimaan uusi kuluttajansuojalaki. Lähtökohta lain päivittämiselle tuli EU:n direktiivimuutoksista ja paineesta uudistaa lakia.

Lakimuutos ei sinällään ole iso ja muutokset eivät ole radikaaleja. Kuluttajalle näkyvä merkittävin muutos koskee kuluttajan peruuttamisoikeutta ja palautusten kustannuksia. Uudessa laissa kirjataan, että kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle tilauksensa peruuttaamisesta, pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä.

Peruuttamisilmoitus
Sinällään kuluttajan peruuttamisoikeus laajeni, mutta vastuuta siirtyi myös kuluttajalle. Tästä eteenpäin kuluttajan tulee ilmoittaa erillisellä peruuttamisilmoituksella, jos ei halua hankintaansa. Osto on mahdollista peruuttaa myös suullisesti, mutta on suositeltavaa tehdä asia kirjallisesti, sillä kuluttajalla on osoittamisvastuu peruuttamisesta. Kokonaisuuden kannalta on suositeltavaa, että elinkeinonharjoittajalla on tarjota valmiina peruuttamisilmoituspohja, jotta kuluttajat käyttäisivät lain määräämää velvollisuuttaan. Peruutus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, jotta kaupan ajat eivät venyisi kohtuuttomiksi. Enää palautus”ilmoitukseksi” ei tulkita sitä, että kuluttaja jättää noutamatta pakettinsa postista. Kun kuluttaja on päättänyt peruuttaa kaupan, niin AINA täytyy ilmoittaa asiasta elinkeinonharjoittajalle. Peruuttaminen ei kuitenkaan vaadi perusteluja.

Palauttamiskustannukset
Sen lisäksi, että kuluttajalla on peruuttamisvastuu, myös käyttökelpoisten tavaroiden palauttamiskulut ovat kuluttajan vastuulla. Luultavaa on, että elinkeinonharjoittajat ovat totuttaneet ostajat niin hyvää, ettei käytännössä muutoksia palautuskustannusten jakautumiseen tule. Ensisijainen kustannusvastuu on kuluttajalla, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä.
Virheellisen tuotteen kohdalla tuotteella on takuu, joka kattaa mm. tavaran toimittamisesta aiheutuneet kulut.
Peruuntuneen kaupan lähtökohta on kuitenkin siinä, että kuluttajan on vastattava tuotteiden palautuksesta. Oma kohtansa on vielä mahdollinen tuotteiden arvon alentuminen. Tällöin kuluttaja on myös vastuussa. Vaatteiden kohdalla laki takaa kuluttajalle mahdollisuuden kokeilla tuotteita, kuten myymälässäkin toimittaisiin.
Kuluttajan palauttaessa tuotteet, on elinkeinonharjoittajan palautettava kuluttajalta saanut maksut viimeistään kahden viikon kuluttua peruttamistiedon antamisen jälkeen.

Puheluiden hinnat
Kuluttajansuojalaissa on parannettu kuluttajan oikeuksia puheluasioinnissa. Mikäli kuluttaja haluaa ottaa yhteyttä puhelimella elinkeinonharjoittajaan, saa kuluttajalta perittävä puhelinmaksu olla enintään kuluttajan liittymäsopimuksen mukainen tai ns. laskennallinen perushinta 0,088€/min. Laskennallisen perushinnan määrittää Viestintävirasto vuosittain.
Hintakaton piiriin kuuluvat yhteydenotot, jotka koskevat esimerkiksi sopimuksen peruuttamista, tavaran tai palvelun virhettä, viivästymistä tai sopimuksen irtisanomista. Kuluttajalle soittaminen ei saa maksaa paljoa enempää kuin peruspuhelumaksu.

Muita muutoksia
Muita muutoksia on, että elinkeinonharjoittajalla on vastuu antaa laajempaa ja yksityiskohtaisempaa ennakkotietoa myytäessä tavaraa, palvelua tai digitaalista sisältöä. Elinkeinonharjoittajan on myös ilmoitettava kaikista mahdollisista lisäkuluista. Esimerkiksi, jos tuotteeseen kuuluu maksullisia lisäpalveluja kuten vakuutusturva, niin niistä ei saa periä maksua ilman kuluttajan suostumusta.
Lisäksi verkko-ostamisen yhteydessä tilauspainikkeessa tulee olla maininta maksuvelvollisuudesta, joka kuluttajan tulee hyväksyä.

Kuluttajansuojalaki muuttuu, mutta muuttuvatko käytännöt? Seuraamme mielenkiinnolla tilannetta.Ota yhteyttä