Lehdistötiedote 31.10.2018, julkaisuvapaa heti


Koskitukki Oy tehostaa puunhankintaprosessejaan PiiMega® ForestPro -toiminnanohjausjärjestelmälläKoskisen -konserniin kuuluva Koskitukki Oy tehostaa puunhankintaprosessejaan hankkimalla PiiMega® ForestPro -järjestelmän.

Koskitukki Oy:n toiminta vaatii järjestelmältä ja sen toimittajalta erityisesti laajaa toimialaosaamista. "PiiMega® ForestPro -järjestelmä on kehittynyt kuluneiden vuosien aikana. PiiMegan laaja ja tyytyväinen asiakaskunta tarjoaa Koskitukille ja muille asiakkaillemme toimitusvarmuutta ja luotettavuutta", kertoo PiiMega Oy:n liiketoimintajohtaja Antti Miettunen. "Myös näissä neuvotteluissa asiakas näki konkreettisesti, kuinka asiakaslupauksemme ohjelmistojemme jatkuvasta kehittämisestä pitää paikkansa", Miettunen jatkaa.

Monipuolistuvat toiminnallisuudet

Solmitun kaupan myötä PiiMega® ForestPro -järjestelmää kehitetään uudelle tasolle. Projektin myötä järjestelmään tulee lisää toiminnallisuutta mm. toiminnan suunnitteluun ja seurantaan (määrät, laadut, eurot). "Bioenergian varastointi- ja käsittelytoiminnot monipuolistuvat, verkkoselaimella käytettävät korjuun ja kuljetusten suunnittelu sekä myyjäportaali saavat uusia toimintoja. Samoin hankinnan suunnittelua ja erilaisia johtamisen työkaluja kehitetään eteenpäin." luettelee Antti Miettunen. "Koskitukki Oy:n asiakkuus on meille tärkeä luottamuksen osoitus", kiteyttää Miettunen.

"Toimittajan ja tuotteen valintaan vaikutti kokonaisuus. Piimega® ForestPro -järjestelmä on markkinoilla oleva valmis tuote, johon pystytään kehittämään laajasti Koskitukin tarvitsemia ominaisuuksia. PiiMega on sitoutunut puunhankinnan digitalisaatioon ja avoimiin rajapintoihin ja järjestelmän jatkuvaan kehittymiseen" kertoo Koskitukki Oy:n metsäjohtaja Ville Parkkinen. "Järjestelmään tulee uusia ominaisuuksia nopealla aikataululla. Nämä eivät kuitenkaan ole vain myyntimiehen lupauksia, vaan vuosien aikana olemme huomanneet, että järjestelmä kehittyy oikeasti nopealla syklillä.", jatkaa Parkkinen.

"Tärkeimmät valintakriteerit olivat PiiMegan toimituskyky, järjestelmän vastaaminen tarpeisiin, kehitysmahdollisuudet sekä kokonaistaloudellisuus. Luotamme vahvasti siihen, että sovittu toimitusaikataulu pitää ja kehitettävät uudet ominaisuudet ovat käytössä ajallaan", Parkkinen summaa.


Lisätietoja antavat:
Ville Parkkinen, metsäjohtaja, Koskitukki Oy, ville.parkkinen@koskitukki.fi, 040 683 0901
Antti Miettunen, liiketoimintajohtaja, PiiMega Oy, antti.miettunen@piimega.fi, 040 546 7283


Koskisen konsernin puunhankinnasta vastaava Koskitukki Oy tunnetaan hankinta-alueellaan luotettavana puunostajana. Koskitukki Oy huolehtii sahojensa ja vaneritehtaan puuhuollosta, vuosittaisen hankintamäärän ollessa noin 2 miljoonaa kuutiota. Koskitukki Oy on lisäksi vahva alueellinen bioenergian toimittaja sekä tarjoaa metsänomistaja-asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua puukaupasta metsänhoitoon.

PiiMega Oy on johtava metsä- ja puunjalostusjärjestelmien toimittaja Suomessa. PiiMega® ForestPro on PiiMega Oy:n kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu metsäteollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä on käytössä kymmenillä puunhankinnassa mukana olevilla yrityksillä Suomessa ja ulkomailla. PiiMega® ForestPro -ohjelmisto mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan sekä reaaliaikaisen korjuun ja kuljetuksen. Ohjelmistolla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti myös energiapuun käsittely. PiiMegan järjestelmät kattavat koko tuotantoketjun toiminnot kannolta valmiiseen jalostettuun lopputuotteeseen asti.Ota yhteyttä