Keitele Group

KeiteleGroupin ja PiiMegan yhteinen taival alkoi vuonna 2012, kun Keitele Forest Oy hankki käyttöönsä PiiMegan puunkorjuun toiminnanohjausjärjestelmän. Järjestelmä kattaa puunhankinnan kaikki osa-alueet sekä logistiikkatoiminnallisuudet sisältäen kartat, ajoneuvo-ohjelman paikannuksineen ja rajapinnat hakkuukoneisiin.

Järjestelmää on kehitetty määrätietoisesti eteenpäin ja se valmistui lopullisesti 2017 kaikkine hienouksineen.


Yhteistyö jatkuu edelleen ja syksyllä 2018 on odotettavissa isoja uutisia.Ota yhteyttä