Forest2Market-moduuli PiiMegan metsäjärjestelmiin

Forest2Market-tiedonsiirtomoduuli PiiMega® ForestPro ja PiiMega® TimberPro -toiminnanohjausjärjestelmiin.

Itsenäiset sahatoimijat, jotka käyttävät Forest2Market:in toimitetun puun hinta-benchmark-palvelua ja PiiMegan puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnan ohjelmistoja (ForestPro) tai sahalaitosten toiminnanohjausjärjestelmää (TimberPro), voivat nyt käyttää Forest2Market - tiedonsiirtomoduulia ja toimittaa dataa suoraan Forest2Mill Baltic Rim benchmark -palveluun.

 

PiiMegan toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään laajalti Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. Järjestelmät on kehitetty helppokäyttöisiksi ja suunniteltu ymmärtämään metsäteollisuuden raaka-aineiden monimuotoisuutta. Forest2Market:in Forest2Mill-palvelu on tehtaalle toimitetun puun hinta-benchmark. Palvelu tarjoaa myös muita analyyseja sahateollisuuden tarpeisiin Itämeren alueella. Benchmarkin avulla sekä puunmyyjät että -ostajat voivat verrata omaa toimintaa ja tehokkuutta suhteessa muista organisaatioista koottuihin tietoihin.

 

"Forest2Market on sitoutunut tarjoamaan pienille, itsenäisille sahoille samat mahdollisuudet osallistua benchmark-palveluun yhdessä suurten toimijoiden kanssa. Osana tätä sitoumusta, teemme yhteistyötä ohjelmistotoimittajien kanssa tietojenkeruuprosessin automatisoimiseksi", sanoo Antti Kämäräinen, Forest2Market Itämeren alueen hinta-benchmarkin vetäjä. "Pienemmillä toimijoilla on rajoitetummat henkilöstöresurssit kuin suuremmilla yrityksillä. Kun äskettäin olimme valjastamassa muutamaa PiiMegan asiakasta mukaan palveluun, näimme tilaisuuden yksinkertaistaa heidän tiedonkeruuprosessia, joka mahdollistaa henkilöstön tekemään enemmän samalla resurssimäärällä."

 

Forest2Market lähestyi PiiMegaa, ja PiiMegaa halusi lähteä kehittämään uuden datankeruu- ja toimitusmoduulin nimenomaan Forest2Market:n tarpeisiin. "Nyt kaikki toimijat, jotka käyttävät PiiMegan ohjelmistoja, voivat toimittaa dataa Forest2Market:lle yksinkertaisesti klikkaamalla tietokoneen näppäintä", sanoo Kämäräinen.

 

"Aina kun näemme mahdollisuuden helpottaa asiakkaidemme työtä, tartumme siihen", toteaa Antti Miettunen, puu- ja metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja sekä PiiMega Oy:n hallituksen puheenjohtaja. "PiiMegalle ja Forest2Market:lle on yhteistä, että molempien yritysten tehtävänä on auttaa asiakkaitaan tehostamaan toimintaansa ja päätöksentekoprosessiaan."

 

Toukokuussa 2017 Forest2Market julkaisi ensimmäisen Itämeren alueen hintaindeksin (transaktiopohjaisen puuraaka-aineen kustannus-benchmarkin metsäteollisuudelle, metsätaloudelle ja bioenergiatoimijoille) Ruotsissa ja Luoteis-Venäjällä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksista ilmenee muiden trendien lisäksi muun muassa se, että Ruotsin sellutehtaiden ja sahojen osalta laitoksille toimitetun puun hankintakustannuksissa on merkittäviä eroja.

 

Uskomme, että todelliseen transaktiodataan perustuvalla benchmarkilla on mahdollisuus paljastaa tehdaskohtaisia eroja, ja erityisesti kustannussäästöpotentiaalia päätöksenteon tueksi myös Suomessa. PiiMega Oy:n puu- ja metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja Antti Miettunen toteaa: ”Olemme havainneet, että suomalaisten itsenäisten sahojen puun toimitusketjussa on edelleen kehittämisen varaa. Benchmark tuo kaivattua läpinäkyvyyttä raaka-aineen hankintaketjun hallintaan sekä sivutuotteista saatavan arvon maksimoimiseen”.

 

Forest2Mill Itämeren alueen Benchmark -palvelun tilaajat, joiden toiminnanohjausta ja toimitusketjua hallitaan PiiMega® ForestPro tai PiiMega® TimberPro -järjestelmillä, voivat nyt ladata ja syöttää tilaus- ja laskutustiedot suoraan Forest2Market:lle. Toiminnanohjausjärjestelmään liitettävä tiedonsiirtomoduuli toimittaa kaiken tarvittavan datan suoraan Forest2Mill Itämeren alueen benchmark -palveluun.

 

Lisätietoa antavat:

Antti Kämäräinen, Indufor Oy, 040 186 3423

Antti Miettunen, PiiMega Oy, 040 546 7283Ota yhteyttä