Byko-Lat

Latvialainen Byko-Lat hankki 2014 TimberPro -järjestelmän parantaakseen myynti- ja tuotantoprosessien hallintaan. Järjestelmää on laajennettu sen jälkeen.Ota yhteyttä